Stadsdelspark i Hageby Navestad

Parkprojektet ska komplettera och utveckla Kopparkullens och Atriumparkens innehåll för att möta kraven vi ställer på våra stadsdelsparker.

Pulkabacken kommer att vara kvar som den är idag och lekutrustningen kommer att placeras utmed gångvägarna med mer utmanande och spännande lekredskap. De största områdena för lekutrustningen blir på toppen av Kopparkullen och ner mot korsningen av gång- och cykelvägarna mitt emot bron över Spelmansgatan.

Utegymmet kommer att placeras vid kanten av Vrinneviskogen. Det kommer dessutom att planteras en hel del träd och buskar samt placeras ut ett antal konstverk i området.

Planerad byggstart: vinter 2023/2024
Planerat färdigställande: sommar 2024
Kontakt: Projektledare Lars Bladh, 011-15 79 21, lars.bladh@norrkoping.se. Byggledare Lisa Malmström, e-post: lisa.malmstrom@norrkoping.se, telefon: 011-15 31 41.

Kartbild som visar var den nya stadsdelsparken ska byggas i Hageby Navestad.

Kartbild som visar var den nya stadsdelsparken i Hageby Navestad ska byggas. Klicka på bilden för att se den i större storlek.