Gamlebroterrassen - ny park i kvarteret Kroken

Platsen intill Gamlebro har stor betydelse i Norrköping. Här bygger vi en park med terrasser mot Motala ström. Det blir en unik plats, där historien möter framtiden.

Illustrationsbild över den nya parken och fastigheten.

I hörnet Västgötegatan/Garvaregaten pågår nu byggnationen av hus. En låg byggnad med öppen karaktär och längs Garvaregatan ansluter en sexvåningsbyggnad med verksamhetslokal i bottenplan. I direkt anslutning till Motala ström blir det en tornbyggnad i 16-17 våningar. Tornets omfång är inpirerat av att likna tidigare skorstenar i Industrilandskapet.

Här ska vi utveckla en park med terrasser ner mot Motala ström. Delar av parken kommer utföras över vattnet medan andra delar blir över fast mark. Den nya parken är tänkt att blir en unik plats, där historien möter framtiden, och kommer bli en ny grön oas i Industrilandskapet.

I Projektet ingår också att förbättra tillgängligheten mellan Strömsparken och Västgötabacken genom att byggas om Järnbrogatan över Gamlebro. Gaturummet kommer få en mer öppen utformning med smalare körbana för biltrafik och mer utrymme för växtlighet och sociala ytor.

Planerad byggstart: våren 2023
Planerat färdigställande: vintern 2023/2024
Kontakt: Projektledare Mattias Jansson, WSP, telefon: 070-362 17 55, e-post: mattias.jansson@wsp.com. 
Projektsamordnare Erik Strand, telefon: 011-15 38 85, e-post: erik.strand@norrkoping.se.

Kroken illustration
Kartan visar var kvarteret Kroken ligger - intill Gamlebro.
Satellitbild över kvarteter Kroken

Text