Johannisborgsförbindelsen etapp 2 och 3

Genom att minska genomfartstrafik, främst på Östra promenaden, Hamnbron och Packhusgatan byggs Johannisborgsförbindelsen som syftar till att sluta ringleden av Söderleden och Riksvägen.

För att avlasta centrum från trafik som har start- och målpunkter utanför centrala staden krävs ytterligare en ring utanför den inre ringen. I Norrköping finns delar av en sådan ring i form av Söderleden och Riksvägen. Johannisborgsförbindelsen syftar till att sluta denna ringled genom att underlätta trafikflödet och få bort tung trafik och transporter med farligt gods från de centrala delarna av staden.

  • NCC är upphandlade för att bygga Johannisborgsförbindelsen etapp 2 och etapp 3.

Genomförande

Johannisborgsförbindelsens olika etapper:

  • Trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
  • Lindörondellen till Norra Promenaden samt Norra kajen
  • Norra Promenaden till Hanholmsvägen
  • Hanholmsvägen till Ståthögavägen
  • Söderleden

Etapp 2

Flera huvuddelar kommer ske inom etapp 2: Lindörondellen till Norra Promenaden samt Norra kajen.

Öppningsbar bro över Motala ström

En ny bro kommer att anläggas över Motala ström från Sjötullsgatan på södra sidan till Saltängsgatan på norra sidan. Bron föreslås vara av modellen holländsk klaffbro och blir öppningsbar för att möjliggöra båttrafik in till centrum.

För att ta fram gestaltningen av bron kommer en arkitekttävling att genomföras under 2024. Bron beräknas öppna för trafik 2027/2028.

En vägbro som öppnas av modellen holländsk klaffbro

En öppningsbar bro möjliggör båttrafik in till Inre hamnen. Exakt hur den kommer att se ut kommer att avgöras i en arkitekttävling, så den här bilden ger en uppfattning om hur stadens nya silhuett kommer att se ut. Visualisering: Norrköpings kommun

Johannisborgsförbindelsens dragning

Kartbild på Johannisborgsförbindelsen

Kartbild som visar var Johannisborgsförbindelsen ska gå. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Etapp 3

  • Under 2026 kommer detaljprojekteringen för etapp 3 påbörjas.

Planerat färdigställande: Etapp 2 avslutas 2027/2028. Etapp 3 avslutas 2028.
Kontakt: Erik Strand, telefon: 011-15 38 85, e-post: erik.strand@norrkoping.se.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping