Södra Promenaden förbättras

Mellan Kungsgatan och Hörngatan kommer Södra promenaden förbättras med nya inslag under 2024.

Åtgärder som planeras:

  • Växtbäddsrenovering/förbättring av växtbäddar.
  • Tillföra blommande växtmaterial, lökplanteringar.
  • Anpassa möblering med nya parksoffor och papperskorgar enligt vårt möbleringsprogram för promenaderna.
  • Renovering av markmaterial i stenmjölsgången.

Arbetet genomförs enligt skötselplan och åtgärdsprogram för Norrköpings Promenader.

Södra Promenaden

Planerad publicering i e-avrop: våren 2024
Planerad byggstart: 2024
Planerat färdigställande: 2024
Kontakt: Projektledare Anneli Bellinger, e-post: anneli.bellinger@norrkoping.se, telefon: 011-15 28 63.

Relaterat