Gång- och cykelväg längs Västerbyholmsvägen på Händelö

En ny gång- och cykelväg kommer byggas ut längs med Västerbyholmsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen byggs ut längs med vägens norra sida och kommer ha belysning längs med hela sträckan.

Planerad byggstart: hösten 2024
Planerat färdigställande: våren 2025
Kontakt: Projektledare Lars Bladh, 011-15 79 21,
e-post: lars.bladh@norrkoping.se. Byggledare Lisa Malmström, e-post: lisa.malmstrom@norrkoping.se, telefon: 011-15 31 41.

Kartbild med röd markering som visar var längs med Västbyholmsvägen den nya gång- och cykelvägen kommer anläggas

Kartbild med röd markering som visar var längs med Västbyholmsvägen den nya gång- och cykelvägen kommer anläggas. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping