Inre hamnen, Saltängen

Program inför detaljplan för fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Kommunfullmäktige godkände programmet den 25 augusti 2014, § 159.

Syftet med programmet var att förbereda planläggning och genomförande av nya innerstadskvarter i centralt attraktivt läge vid Motala ström och Norra Promenaden i Norrköping.

Gällande handlingar

Program Pdf, 5.3 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1.5 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 680.3 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.