Kolmården 1:6, Krokek

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kolmården 1:6 i Kolmården i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 7 december 2010, § 279.

Syftet med programmet var att pröva möjligheten för nybyggnation av bostäder i Krokek. Bostäder i varierande storlekar placeras på lämpliga platser inom fastigheten för att bäst ta vara på områdets kvaliteter.

Godkända handlingar

Program Pdf, 391.8 kB.
Behovsbedömning Pdf, 537.5 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.