Kvarntorp 7:3, Åby

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden har godkänt programmet den 9 oktober 2012, § 197.

Stadsplaneringsnämnden beslutar att ett nytt torg enligt programmets huvudalternativ utreds i detaljplanen.

Syftet med programmet var att ge riktlinjer för utveckling av bostadsbebyggelse blandat med centrumverksamheter och grönytor inom ett centralt beläget stråk i Åby.

Gällande handlingar

Program Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)
Behovsbedömning Pdf, 565.8 kB. (Pdf, 565.8 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 567.6 kB. (Pdf, 567.6 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.