Ljura 1:2, Ljura

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2 inom Ljura

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 30 augusti 2011, § 156.

Syftet med programmet var att pröva ny bebyggelse på den nordvästra delen av fastigheten Ljura 1:2. Norrköpings kommun vill här möjliggöra byggnation av bostäder och servicelokaler samtidigt som kvalitén på de kvarvarande öppna ytorna höjs.

Gällande handlingar

Program Pdf, 2.1 MB.
Behovsbedömning Pdf, 562.1 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.