Malmölandet, Kvillinge

Program för Malmölandet i Norrköpings kommun

Programmet godkändes i stadsplaneringsnämnden den 14 november 2017, § 212.

Syftet med programmet var att möjliggöra utveckling av ett storskaligt produktionslandskap. Planprogrammet ska utreda och fördjupa förutsättningarna för lokalisering av logistik samt industri- och hamnverksamhet på Malmölandet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.