Norrleden (E22)

Program tillhörande detaljplan för E22, delen Norrleden i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 11 november 2009, § 218.

Syftet med programmet var att samordna hela vägsträckningen, Norrleden, med övriga markanvändningar inom programområdet, att redovisa samtliga vägkorridorer inom utpekad utredningskorridor samt att beakta och belysa kommunala intressen inom ramen för Norrleden.

Gällande handlingar

Program Pdf, 1.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 256.1 kB.
Karta ekutredning Pdf, 446.7 kB.
Spridningskorridorer Pdf, 1.1 MB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.