Norsholms gårdsområde 1:171, Norsholm

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 7 september 2010, § 192.

Syftet med programmet var att pröva möjligheten till att utveckla området med ny bostadsbebyggelse på fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 samt att möjliggöra en upprustning av badplats och brygga.

Gällande handlingar

Program Pdf, 3.2 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1 MB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.