Östantill 1:2 (Nya Torget), Östantill

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 19 juni 2013, § 131.

Syftet med programmet var att ta fram principer och framtidsvisioner kring hur torget skulle kunna vidareutvecklas från att vara ett bortglömt torg till att bli en viktig offentlig plats, som används av både invånarna i stadsdelen Östantill och av invånare i staden i övrigt.

Godkända handlingar

Program Pdf, 1.9 MB.
Behovsbedömning Pdf, 548.1 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 326.4 kB.

En bild på hur Östantill 1:2 kommer att se ut, med hus, träd, sittplatser, cykelställ med mera.

En bild på hur Östantill 1:2 kommer att se ut, med hus, träd, sittplatser, cykelställ med mera.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.