Pendeltågsstation, Åby

Program tillhörande Pendeltågsstation i Åby inom Åby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 13 april 2010, § 74.

Syftet med programmet var att presentera och utreda olika alternativ för en ny pendeltågsstation i Åby. Den nya pendeltågsstationen ska uppfylla kravet på närhet till befintliga bostäder samt planerade bostäder och arbetsplatser och möjliggöra en framtida utveckling av pendeltågssystemet utöver Åby. Efter godkännandet av programmet beslutades det att gå vidare med Alternativ A - Gamla station, befintlig detaljplan medger ny pendeltågsstation. Någon ny detaljplan behöver inte upprättas.

Gällande handlingar

Program Pdf, 748.2 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.