Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön)

Program för området kring Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön) inom Herstadberg, Händelö och Kvillinge landsbygd i Norrköpings kommun

Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna till förtätning och utveckling av bostadsbebyggelse samt titta på hur området genom gång- och cykelstråk kan knytas samman med stan och Åby.

Arbetet med programmet är vilande. Stadsplaneringsnämnden kommer att ta beslut om arbetet med programmet ska fortsätta.

Samråd

Samrådstiden var 28 mars - 15 maj 2013.

Samrådshandlingar:
Program Pdf, 3.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 176.4 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.