Sylten, Sylten

Program för Sylten inom Sylten i Norrköping

Syftet med projektet är att ta fram ett program över Sylten med utgångspunkt i stadsbyggnadsvisionen. Genom programmet sker en konkretisering av visionen som tillsammans med övergripande utredningar ger en helhetsbild över hur Sylten kan utvecklas framåt.

Uppdrag

Samhällsplaneringsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program den 14 juni 2022.

Kontakt

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.