Bägaren 3 och Bägaren 5-7, Nordantill

Detaljplan för fastigheten Bägaren 3 och fastigheterna Bägaren 5-7 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.

Planbesked

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.