Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Berget 1:1, Berget

Detaljplan för del av fastigheten Berget 1:1 inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig parkmark med kvartersmark, för att erbjuda mer omfattande evenemang på den holme som finns i anslutning till Louis De Geer Konsert & Kongress.

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.