Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Fenix 3 och Lasarettet 7, Såpkullen

Detaljplan för fastigheterna Fenix 3 och Lasarettet 7 inom Såpkullen i Norrköping.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra nya bostäder samt nya lokaler för verksamheter, exempelvis livsmedel och förskolor. Önskar även möjliggöra nya stråk genom området.

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.