Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Importen 4, Sylten

Detaljplan för fastigheten Importen 4 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning industri, handel, vård och kontor.

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.