Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kastanjen 1-5, Haga

Detaljplan för fastigheterna Kastanjen 1-5 inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse för att möjliggöra för att kunna bilda en fastighet.

Den 13 september 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsplaneringsnämnden avslutade uppdraget om detaljplan den
14 maJ 2024, § 96.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.