Motorn 12, Sylten

Detaljplan för fastigheten Motorn 12 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplan är att möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.

Planbesked

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadskontoret som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.