Oxelbergen 1:1 (del av Verksvägen), Oxelbergen

Detaljplan för del av fastigheten Oxelbergen 1:1 (del av Verksvägen) inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra ett utvecklande av fastigheterna med bland annat en bussverkstad.

Planbesked

Den 13 oktober 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 december 2021.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Anna Vernersson
gruppledare
011-15 13 10

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.