Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Pryssgården 1:1, Pryssgården

Detaljplan för del av fastigheten Pryssgården 1:1 med närområde inom Pryssgården i Norrköping.

Syftet med de kommande detaljplanerna är att möjliggöra för verksamhetsmark med nära tillgång till Europaväg 4.

Den 17 maj 2016 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.