Rapsfjärilen 5 och Rapsfjärilen 12, Smedby

Detaljplan för fastigheterna Rapsfjärilen 5 och Rapsfjärilen 12 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ändra områdets markanvändning till verksamheter, viss handel och kontor.

Den 14 mars 2023, § 56, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.