Risängen 2:1 (vid Lindövägen), Sylten

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 2:1 (vid Lindövägen) med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för verksamheter.

Den 16 mars 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.