Sandviken 3:4 och Sandviken 3:7 (Hantverksbyn), Kolmården

Detaljplan för fastigheterna Sandviken 3:4 och Sandviken 3:7 (Hantverksbyn) inom Kolmården i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en tvåplansbyggnad med ändamål för hotellverksamhets/rumsuthyrning.

Den 17 juni 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.