Sankt Johannes 1:8, Kårtorp-Öbonäs

Detaljplan för del av fastigheten Sankt Johannes 1:8 inom Kårtorp-Öbonäs i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjligöra för en tävlingsanläggning för ridsport.

Den 15 december 2022, § 218, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.