Skogslotten 1:1, Eneby och Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Skogslotten 1:1 med närområde (Ringstadmo) inom Eneby och Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny ridanläggning samt bostäder.

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 december 2020.

Kontakt

Ida Hansson
planarkitekt
011-15 12 99

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.