Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Styrstad 9:14, Styrstad

Detaljplan för fastigheten Styrstad 9:14 med närområde inom Styrstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av sju småhus (villor).

Den 19 oktober 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.