Sylten 4:4, Sylten

Detaljplan för fastigheten Sylten 4:4 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett utökat antal kvadratmeter kontorsändamål. Detta är tänkt att ske genom en påbyggnad av det gamla tullhuset till en ny total byggnadshöjd på 30 meter. Tillbyggnaden är tänkt att gestaltas så att den speglar hamnmiljön och dess omgivning

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.