Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker. Här finns redan idag spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln. När området är fullt utbyggd kommer det att finnas omkring 1 200 bostäder i form av lägenheter, radhus och några villor.

Hållbarhet i fokus

I Sandtorp står hållbarhet i fokus. Med hållbarhet menar vi gröna områden där både människor, växter och djur trivs. Gröna områden behövs också som motståndskraft mot klimatförändringar. Med hållbarhet menar vi också sociala aspekter. Som att i planeringen utgå från barnens perspektiv och att involvera de boende, kommande boende och verksamma i området. Att ställa krav på byggnaders utformning och försörjning är också att ha hållbarhet i fokus.

Sandtorp byggs ut i flera etapper

Etapperna innehåller byggande av bostäder, gator, parker, förskolor och affärer. 2017 stod de sista bostäderna i den första etappen klara. Då hade 308 lägenheter och två villor byggts.

Inom den andra etappen kommer totalt cirka 370 bostäder att byggas, det blir en blandning av radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Nya Kavaljersparken håller på att anläggas nu. Läs mer om Kavaljersparken i etapp 2 här.

Projektering av nya gator och spåromläggning pågår just nu, som en del av etapp tre. Inom den etappen kommer omkring 540 bostäder att byggas. Läs mer om etapp 3 här.

Etapp 3

Utbyggnaden i etapp 3 kommer ske stegvis där Folkborgsvägen, spårvagnsspåret, den nya cykelbron och några av de nya lokalgatorna är först ut. Se karta med etappindelningen här.

Planerad publicering i e-avrop: vintern 2021/22
Planerad byggstart:
Planerat färdigställande:
Kontakt: Carl Gistrand på Sweco Management projektleder uppdraget från 2021-09-17. Innan 2021-09-17 är Carolina Tovar Cabrera på Norrköpings kommun projektledare.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping