Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker. Här finns redan idag spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln. När området är fullt utbyggd kommer det att finnas omkring 1 100 bostäder i form av lägenheter, radhus och några villor.

Visualisering av området Sandtorp där ny bebyggelse syns

Var byggs det nya hus i Sandtorp? Klicka på bilden för att utforska på egen hand i vår simulator och jämföra nuläget med framtiden.

Hållbarhet i fokus

I Sandtorp står hållbarhet i fokus. Med hållbarhet menar vi gröna områden där både människor, växter och djur trivs. Gröna områden behövs också som motståndskraft mot klimatförändringar. Med hållbarhet menar vi också sociala aspekter. Som att i planeringen utgå från barnens perspektiv och att involvera de boende, kommande boende och verksamma i området. Att ställa krav på byggnaders utformning och försörjning är också att ha hållbarhet i fokus.

Sandtorp byggs ut i flera etapper

Etapperna innehåller byggande av bostäder, gator, parker, förskolor och affärer. 2017 stod de sista bostäderna i den första etappen klara. Då hade 308 lägenheter och två villor byggts.

Inom den andra etappen byggdes totalt cirka 370 bostäder i en blandning av radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Här finns också Kavaljersparken med biologisk mångfald som tema och som har lekstugor, karusell, en liten hinderbana och sandlek med tillgängligt sandbakbord.

Etapp tre inleddes under våren 2023 med mark- och ledningsarbeten. Inom den tredje och sista etappen kommer omkring 500 bostäder att byggas. Läs mer om etapp 3 här.


Planerat färdigställande: 2025/2026

Kontakt

Projektledare: Carl Gistrand,Projkon.
E-post: carl.gistrand@projkon.se

Projektsamordnare: Jan Holmberg, Norrköpings kommun.
Telefon: 011-15 28 35 E-post: jan.holmberg2@norrkoping.se


Karta över Sandtorpsområdet

Så här kommer Sandtorp att se ut när det är klart. Klicka för att se en större bild.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat