Visualiseringar Inre hamnen och Butängen

Hur kommer Inre hamnen och området kring den nya centralstationen och Ostlänken på Butängen att se ut? Välkommen att navigera runt i våra digitala 3D-skisser.

Utsikt från Inre hamnen in mot staden. Nya byggnader syns till höger och i horisonten syns rådhuset.

Inre hamnen etapp 1 har börjat byggas och så här kommer de husen att se ut.

 

Just nu pågår planeringen och genomförandet av Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt. I det arbetet har verklighetstrogna visualiseringar i 3D-teknik tagits fram som ett stöd i att förklara och visa olika alternativ. Visualiseringarna används av tjänstemän och politiker i kommunen som arbetar med utvecklingen av staden.

Visualiseringar är digitala skisser som ger en bild av hur det skulle kunna att se ut i framtiden. Exakt hur staden kommer att se ut i slutänden vet vi ännu inte – men skisserna kan ge oss en uppfattning av det framtida Norrköping.

Välkommen att kika in i samhällsbyggnadsprocessen med oss!

Kartbild över norra delarna av Norrköpings centrum med Inre hamnen, Butängen och Johannisborg.

Klicka på kartbilden för att ta dig in i 3D-visualiseringen.

Gör så här

  • Klicka på kartbilden ovan för att komma in i verktyget. Det öppnas i ett nytt fönster.
  • Klicka på någon av utsiktspunkterna i kartbilden för välja vy.
  • Nu har du fått upp en utsikt. I bildens mitt finns en vit linje. På den vänstra sidan ser du hur staden ser ut idag. På den högra ser du en skiss av hur det skulle kunna se ut i framtiden. Du kan själv skjuta den vita linjen i sidled för att se skillnaden mellan nutid och en framtid.
  • Klicka på kartsymbolen i bildens övre högra hörn för att komma tillbaka till startkartan.
  • Du kan byta utsiktspunkt genom att klicka på någon av de andra utsiktspunkterna.

Du kan navigera i vyerna genom din dator, din surfplatta eller från din mobiltelefon.

Stadslandskap i visualisering med vita block för byggnader. I bilden nedre kant syns en grön trädallé.

Utsikt från Johannisborg med Norra Promenadens gröna allé. De vita husblocken motsvarar Inre hamnen etapp två. Huskropparna närmast Motala ström är Inre hamnen etapp 1.

Vad är det du ser?

  • De byggnader som gestaltas genom vita block är inte beslutade om hur de kommer att se ut. De finns med för att ge en uppfattning om hur kvarteren och gatorna kan komma att gestalta sig.
  • För att lättare kunna orientera dig i vyerna, är några kända Norrköpingsbyggnader och –platser märkta: Bråvallaverket, Rådhuset, Carl Johans Park och NorrTull.I bildernas nederkant ser du en kompassros för att du lättare ska kunna navigera och se vilket väderstreck du tittar åt.

Visualiseringarna har tagits fram av samhällsbyggnadskontorets enhet geografisk information och är gjorda i 3D-teknik.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat

Väx med oss

Vill du också bli en samhällsbyggare i Norrköping?

Här hittar du lediga tjänster inom samhällsbyggnad

 

Vill ditt företag växa tillsammans med Norrköping?

Kontakta näringslivskontoret