Elsparkcyklar

Elsparkcyklar har blivit ett naturligt inslag på Norrköpings gator. Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som vanliga cyklar.

Från den 1 september 2022 gäller nya regler: då införs parkeringsförbud på gång- och cykelbanor för elsparkcyklar enligt beslut av regeringen. 

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor. Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Vilken utrustning krävs om elsparkcykeln klassas som en cykel?

  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

Parkering av elsparkcyklar

Eftersom elsparkcyklar klassas som cyklar behövs inget särskilt tillstånd för att parkera en elsparkcykel. Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

På allmän plats, som till exempel gångbanor intill husfasader, får man parkera max 24 timmar i följd om inget annat anges på platsen. Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Från den 1 september 2022 införs parkeringsförbud på gång- och cykelbanor enligt en ny förordning från regeringen. Du ska istället parkera elsparkcykeln i cykelställ eller i särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklar som kommer att markeras upp i innerstan.

De nya reglerna innebär att kommuner och polisen lättare kan flytta elsparkcyklar när de står felaktigt parkerade på gång- och cykelbanor. Kostnaden för detta hamnar sedan hos uthyrningsföretagen.

Cykelställ med vanlig cykel och elsparkcykel parkerade.

Helt rätt! Elsparkcykeln ska parkeras på samma sätt som vanlig cykel.

Etablera verksamhet med uthyrning av elsparkcyklar i Norrköping

Det är många företag som vill etablera verksamhet för uthyrning av elsparkcyklar eller elscootrar i Norrköping. Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att uppdatera vilka villkor som ska gälla i Norrköping.

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för att nyttja stadens mark för uppställning av elsparkcyklar. Avgiften är 2,50 kronor per dag och cykel.

Läs mer om hur du ansöker om vad som gäller kring att använda stadens mark här.

Är du intresserad av att etablera verksamhet i Norrköping eller har frågor kring vad som gäller. Kontakta samhällsbyggnadskontoret genom att skicka ett e-postmeddelande till markupplatelse@norrkoping.se så kontaktar vi dig.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping