Framtidens resor

Illustration av Framtidens resor

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor.

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års tid. Bakom projektet står Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland.

Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Under projekttiden har omfattande utredningar gjorts kring trafiksituationen i Norrköping. Utifrån den kunskapen har projektet föreslagit en lång rad med åtgärder som ska göra det smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping.

Ta del av förslagen i kartan

Via kartan nedan kan du ta del av förslagen för hur trafiken i Norrköping kan utvecklas.

Kartbild från City planner

Klicka här eller på kartbilden så öppnas kartan.

Kartan fungerar bäst att använda från en dator.

Tack för era synpunkter och idéer

Under perioden 19 oktober 2018 - 8 januari 2019 kunde allmänheten lämna synpunkter på förslagen och komma med egna idéer om hur trafiken i Norrköping kan förbättras. Medborgardialogen är nu avslutad och vi tackar för alla synpunkter som kom in. Era åsikter blir en viktig del inför kommande politiska beslut kring framtidens trafik.

EU-projekt

EU-loggan