Öppen skolbuss

Från vårterminen 2023 kommer ytterligare en skolbusslinje öppnas för allmänheten att resa med i mån av plats. Öppen skolbuss är ett pilotprojekt för att förbättra tillgängligheten till busstrafik på Norrköpings landsbygd.

Från och med 10 januari 2023 finns Öppen skolbuss på tre skolbusslinjer:

  • Simontorp - Åby
  • Styrstad/Lundby - Rambodal/Smedby
  • Kvarsebo - Krokek

Hur du gör för att åka med på någon av linjerna läser du mer om nedan där du också hittar tidtabeller för respektive linje. Notera att du behöver förboka plats på linjen Styrstad/Lundby samt Simonstorp.

Skolbussen åker bara de dagar de kommunala grundskolorna i Norrköpings kommun är öppna. Se information gällande läsårstider på följande sida:

Läsårstider för grundskola - Norrkoping

Varför öppnar kommunen upp skolbussen?

Tekniska nämnden fattade beslut om att genomföra ett pilotprojekt där skolbussen öppnas upp i samband med Östgötatrafikens trafikomläggning på Norrköpings landsbygd. Syftet är att testa om skolbussen kan samordnas med allmänna resenärer och samtidigt undersöka hur stort intresse som finns för denna typ av lösning.

Pilotprojektet genomförs i tre områden som drabbats av nedläggning av linjetrafik. I de aktuella områdena finns viss ledig kapacitet på skolbussen. Dock har de elever som har rätt till skolskjuts prioritet på samtliga linjer.

Eftersom skolbussens tider är anpassade till de närliggande skolornas start- och sluttider, kan detta innebära att tiderna inte passar alla resenärer.

Hur länge pågår pilotprojektet?

Pilotprojektet där allmänna resenärer får resa med skolbussen i mån av plats kommer pågå mellan den 17 augusti 2022 och den 31 december 2023. Projektet kommer sedan att utvärderas. Kommunen kommer också att ha löpande dialog med Östgötatrafiken.

Vad kostar det att resa?

Resorna är kostnadsfria.

Har du frågor?

Har du frågor rörande pilotprojektet är du välkommen att höra av dig till skolskjuts@norrkoping.se  eller kontaktcenter på 011-15 00 00

Skolbusslinjen, buss 1, trafikerar sträckan mellan Simonstorp och Åby. Allmänheten kan åka med i mån av plats.

Syfter är att möjliggöra för resenärer boende i Simonstorp som från juni 2022 blivit av med linjebussen att kunna ta sig till skola och jobb. Resorna sker på morgonen och eftermiddagen i samband med att skolorna startar och slutar samt måste förbokas.

När går bussen?

Skolbussen börjar i Simonstorp och kör sedan längs riksväg 55 och svänger av mot Åby vid Näknakorset. Bussen släpper av resenärer vid linjehållplats Åby centrum för byte till linjetrafik in mot Norrköping.

Bussen stannar inte för allmänna resenärer vid fler hållplatser än de som anges i tabellen nedan.

Hur gör jag för att åka med bussen?

För att kunna resa med skolbussen behöver du, senast två dagar före boka din resa genom att skicka ett mail till info@kolmardensbuss.se. Vid bokning uppger du ditt namn, varifrån du ska resa samt var du ska kliva av. Senast dagen innan resa ska du få ett mail som bekräftar att du får plats på bussen. Du kan boka resor för två veckor framåt.

Som resenär får du enbart ta med dig ett mindre handbagage. På grund av allergi tillåts inte djur eller nötter på fordonet.

Skolbussen är inte tillgänglighetsanpassad.

Morgonrutt Simonstorp till Åby

Kartbild som visar morgonrutten för skolbussen från Simonstorp till Åby. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild som visar busshållplatser i Simonstorp

Hållplatser i Simonstorp till Åby. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Tidtabell morgon

Tabell med hållplatser och preliminära tider. Tiderna kan komma att uppdateras i samband med skolstart.
Skolbussens tider är, även efter fastlagt tidtabell, ungefärliga och kan variera +/- fem minuter på grund av trafik, väglag etc.

Hållplats

Avgångstid

Simonstorps Gård

07:16

Simonstorp

07:18

Åby centrum

07:38

Åbymoskolan

07:40

Hultdalsskolan

07:42


Tidtabell eftermiddag


Hållplats

Avgångstid
måndag-fredag


Åbymoskolan

13:40

14:40

Simonstorps Gård

x

x

Simonstorp

x

x


Tidtabell eftermiddag


Hållplats

Avgångstid
måndag, onsdag, fredag


Hultdalsskolan

15:50


Simonstorps Gård

x


Simonstorp

xSkolbusslinjen trafikerar sträckan från Styrstad/Lundby till skolorna i Rambodal/Smedby. Allmänheten kan åka med i mån av plats.

Syftet är att möjliggöra för resenärer som från juni 2022 blivit av med linje 441 att ta sig till skola och jobb. Resorna sker på morgonen och eftermiddagen och måste förbokas.

När och var går bussen?

Skolbussen börjar i Tornby och går sedan Styrstadsvägen via Tingstadskorset och sedan E22 norr ut mot Rambodal-, Bjärby- och Smedbyskolan (se kartbild).

Som allmän resenär kan du enbart kliva på bussen mellan Tornby och Tingstadskorset. Detta eftersom Östgötatrafiken sedan trafikerar längs med hela E22.

Bussen stannar inte vid fler hållplatser än de som anges i tabellen nedan.

Hur gör jag om jag vill åka med?

För att kunna resa med skolbussen behöver du, senast två dagar före boka din resa genom att skicka ett mail till info@kolmardensbuss.se. Vid bokning uppger du ditt namn, varifrån du ska resa samt var du ska kliva av. Senast dagen innan resa ska du få ett mail som bekräftar att du får plats på bussen. Du kan boka resor för två veckor framåt. Bokningar tas emot från den 10 augusti.

På grund av att det bor många skolskjutselever i området kommer det troligen inte finnas så många bokningsbara platser i bussen. Det kommer finnas fler platser på bussen om man väljer att stiga av vid Hållplats Tingstad än det finns in till stan.

Som resenär får du enbart ta med dig ett mindre handbagage. På grund av allergi tillåts inte djur eller nötter på fordonet.

Skolbussen är inte tillgänglighetsanpassad.

 

Karta med sträckning och hållplatser för skolbuss Styrstad/Tingstad till Rambodal/Smedby

Rutten för morgonturen från Styrstad/Tingstad till Rambodal/Smedby. Klicka för större bild.

Tidtabell morgon

Tabell med hållplatser och preliminära tider. Tiderna kan komma att uppdateras i samband med skolstart.
Skolbussens tider är, även efter fastlagt tidtabell, ungefärliga och kan variera +/- fem minuter på grund av trafik, väglag etc.

Hållplats

Avgångstid

Tornby

07:24

Styrstad Vägkors

07:27

Grinneby

07:30

Oranievägen

07:32

Vildapelvägen

07:34

Lundby

07:35

Malm

07:36

Agetomta

07:38

Stora Gullborg

07:41

Tingstad läge B

07:43

Hollstad (ej påstigning)

07:46

Kummelby (ej påstigning)

07:48

Bjärby (ej påstigning)

07:50

Trumpetaregatan (ej påstigning)

07:54

Rambodalsskolan (ej påstigning)

08:00

Bjärbyskolan (ej påstigning)

08:02

Smedbyskolan (ej påstigning)

08:10


Tidtabell eftermiddag


Hållplats

Avgångstid
måndag-torsdag

Avgångstid
fredag

Bjärbyskolan

13:50, 14:30 (ti, to)

13:50

Rambodalskolan

14:40

13:51

Smedbyskolan

13:53

13:54

Tornby

x

x

Styrstad vägkors

x

x

Grinneby

x

x

Oranievägen

x

x

Vildapelvägen

x

x

Lundby

x

x

Malm

x

x

Agetomta

x

x

Stora Gullborg

x

x

Hollstad

x

x

Kummelby

x

x

Bjärby

x

x


Karta med sträckning och hållplatser för eftermiddagsturen från Rambodal/Smedby till Styrstad/Lundby.

Eftermiddagsturen från Rambodal/Smedby till Styrstad/Lundby. Klicka för större bild.

Kartbild med hållplatserna för skolbuss i Kolmården

Sträckning och hållplatser för Kvarsebo - Krokek. Klicka för större bild.


Skolbusslinjen trafikerar sträckan från Kvarsebo till Krokek. Allmänheten kan åka med i mån av plats.

Syftet är att möjliggöra för resenärer som från juni 2022 blivit av med linje 432 att ta sig till skola och jobb.

När och var går bussen?

Skolbussen börjar i Hultstugan och går sedan via Kvarsebo affär, Stugubråten, Billkärr och sedan längs Kvarsebovägen in till Krokeksskolorna Råssla- och Uttersbergsskoan (se kartbild).

Som allmän resenär kan du enbart kliva på bussen mellan Hultstugan och Sandviken. Detta eftersom Östgötatrafiken sedan trafikerar längs med resterande del av sträckan. På eftermiddagsturerna får allmänna resenärer enbart stiga på vid Sandviken, eller senare. För frågor kring hållplatser, kontakta Kolmårdens buss på info@kolmardensbuss.se.

Hur gör jag om jag vill åka med?

För att kunna resa med skolbussen behöver du enbart ställa dig vid någon av hållplatserna som trafikeras. När du kliver på bussen är det viktigt att du anger vid vilken hållplats du önskar kliva av.

Som resenär får du enbart ta med dig ett mindre handbagage. På grund av allergi tillåts inte djur eller nötter på fordonet.

Skolbussen är inte tillgänglighetsanpassad.

Bussen stannar inte vid fler hållplatser än de angivna.

Tidtabell morgon

Tabell med hållplatser och preliminära tider. Tiderna kan komma att uppdateras i samband med skolstart.
Skolbussens tider är, även efter fastlagt tidtabell, ungefärliga och kan variera +/- fem minuter på grund av trafik, väglag etc.

Hållplats

Avgångstid

Hultstugan

06:52

Östanå

06:56

Klockargården

07:02

Prästgården

07:03

Kvarsebo Affär

07:04

Stugubråten

07:08

Billkärr

07:14

Nyköpingsvägen

07:17

Säterholmsvägen

07:19

Marielundsvägen

07:21

Skyttholmsvägen

07:23

Skräddartorp

07:24

Timmergata Affär

07:27

Timmergata Skola

07:28

Kolmårdens Djurpark

07:32

Gruvstugan

07:33

Sandviken Krokek

07:39

Råsslaskolan (ej påstigning)

07:45

Uttersbergsskolan (ej påstigning)

08:00

Tidtabell eftermiddag

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Uttersbergsskolan (S) (ej påstigning)

14:00

Råsslaskolan (S) (ej påstigning)

14:10

15:40 (mån, tis och tors)

Sandviken Krokek

14:14

15:45 (mån, tis och tors)

Gruvstugan

x

x

Kolmårdens Djurpark

x

x

Timmergata Skola

x

x

Timmergata Affär

x

x

Skräddartorp

x

x

Skyttholmsvägen

x

x

Marielundsvägen

x

x

Säterholmsvägen

x

x

Nyköpingsvägen

x

x

Kvarsebo Affär

x

x

Stugubråten

x

x

Prästgården

x

x

Klockargården

x

x

Hultstugan

x

x

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping