Arbete på väg

I kommunens gällande riktlinje för arbete på Norrköpings kommuns allmänna vägnät, allmänna platsmark och spårväg (APV) finns regler och förhållningssätt för hur entreprenörer skall planera och genomföra arbeten på väg utifrån Norrköpings kommuns förutsättningar och prioriteringar.

Innan du börjar behöver du först ta del av den här informationen:

Ansök om Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, trädfällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd.

Ansökan ska ske i god tid innan arbetet eller arrangemanget beräknas starta. Handläggningstiden för en ansökan beror på var och vilken påverkan ett arbete eller arrangemanget har. Handläggningstiden för ansökan om godkänd TA-plan beskrivs i dokumentet Handläggningstid - Viktiga vägar Pdf, 2.2 MB.. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning

Ansökan om TA-plan i Norrköpings kommun
Kom ihåg att bifoga era fakturauppgifter i ansökan.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping