Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss och spårvagn.

Mer information om färdtjänst

Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och spårvagn på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader.

Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun för att kunna söka färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Har du e-legitimation kan du skicka in ansökan direkt via e-tjänsten. Det går också bra att skriva ut en blankett och skicka den till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, färdtjänst
601 81 Norrköping


Vi gör en utredning

När vi har fått din skriftliga ansökan får du ett svarsbrev från oss. Där får du veta hur lång tid det tar innan vi kon­taktar dig. När vi gör en utredning kontaktar vi dig via telefon eller träffar dig vid ett personligt möte på kontoret. Vid utredningen behöver vi få information om dina svårigheter att gå och att åka buss och spårvagn.

Ibland behöver vi ett läkarintyg

Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan vi behöva ett läkarintyg. Intyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyget kan det ta längre tid innan du får beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Om du får färdtjänst får du också information om hur du kan använda färdtjänsten, hur du bokar resor och hur länge beslutet gäller. När du får ditt färdtjänstkort får du även information från Östgötatrafiken om hur färdtjänsten fungerar.

Om du inte får färdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Frågor och mer information

Välkommen att kontakta oss på kommunen om du har frågor kring din ansökan eller ditt färdtjänsttillstånd.

Du som får färdtjänst första gången får ett resekort inom 1-2 veckor. Du som får fortsatt färdtjänst behåller det färdtjänstkort du fick tidigare
Färdtjänstkortet och legitimation ska alltid kunna visas upp för föraren.

Hur du kan resa beror på din funktionsnedsättning och vart du vill resa. Om du bor i ett område där det finns stadsdelsbuss får du resa med den. Om det står i ditt beslut att du får åka med anvisat fordon betyder det att du får åka stadsdelsbuss, specialfordon eller personbil. När du bokar din resa får du veta vilket fordon som kommer.

Buss

Om det finns stadsdelsbussar i det område du vill resa, får du i första hand resa med dem. Stadsdelsbussarna kör i de flesta fall från dörr till dörr. Föraren hjälper till vid på- och avstigning. Förutsättningen är att du själv, eller tillsammans med en medresenär, kan ta dig till din port eller till särskild hållplats. Du köper biljett på Östgötatrafikens webbplats, kundcenter eller hos försäljningsombud och ladda på ditt färdtjänstkort. Du kan inte betala med betalkort eller kontanter på stadsdelsbussen i Norrköping.

Personbil

I andra hand sker resorna med personbilar eller specialfordon som har ramp. Specialfordon är lämpliga för personer med rullstol, men även för gående. Precis som på bussar och spårvagnar reser du tillsammans med andra. Resan går inte raka vägen eftersom det är flera resenärer som ska hämtas eller lämnas. Du betalar din enkelbiljett hos föraren med kontanter eller bankkort. Du kan också betala med en 30-dagarsbiljett som du laddat på ditt färdtjänstkort.

Gratis ledsagare på buss och spårvagn (Kallas KLED)

Du som har fått färdtjänst har rätt att ta med en gratis ledsagare på alla busslinjer, spårvagnslinjer och pendeltåg som Östgötatrafiken driver. Visa upp ditt färdtjänstkort.

Extra hjälp av föraren

Om du inte klarar att ta dig till och från porten själv har du fått extrahjälp. Det innebär att föraren hämtar och lämnar dig i din bostad eller på annan adress. Om du behöver använda extrahjälpen måste du säga till när du bokar din resa. Har du medresenär under resan får den personen hjälpa dig.

Hjälpmedel

Vi har registrerat det hjälpmedel som du behöver vid färdtjänstresa. Om du får ett nytt hjälpmedel behöver du kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret. Vi behöver veta det för att kunna boka rätt fordon till din resa.

I Norrköpings kommun är det Östgötatrafiken som kör färdtjänst- och sjukresor. Du hittar all information om priser och beställning på deras webbplats. Du kan också hitta information om återkommande resor, samt hur du gör beställning av färdtjänst via app.

Beställ färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats

Beställ återkommande resor – färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats

Läs mer om appen Beställning på Östgötatrafikens webbplats (ostgotatrafiken.se)

Vill du lämna synpunkter på färdtjänstresor kontakta Östgötatrafiken:

Lämna synpunkter via ett webbformulär på Östgötatrafikens webbplats

Ring till Östgötatrafikens kundtjänst: 077-121 10 10

Från 1 juli 2021 förändras avgiften för en enkelbiljett i färdtjänsten. Detta gäller för resor inom Norrköpings kommun.

Sträcka

Avgift för enkelbiljett

Upp till 25 kilometer

26 kronor

Över 25 kilometer

52 kronor


Du betalar din enkelbiljett hos föraren med kontanter eller betalkort. Vid returresa behöver du köpa en ny biljett. En medresenär betalar samma avgift som du. Medresenär kan inte betala med periodbiljett.

Om du reser ofta kan du köpa 30-dagarsbiljett eller 365-dagarsbiljett och ladda på ditt färdtjänstkort.

Läs mer om färdtjänst och sjukresor på Östgötatrafikens webbplats

Läs mer om biljetter och betalning på Östgötatrafikens webbplats

Resor med stadsdelsbuss

På stadsdelsbussen gäller samma biljetter och pris som på buss och spårvagn (allmän kollektivtrafik). Du kan köpa biljett via Östgötatrafikens app i mobilen. Du kan inte betala med betalkort eller kontanter på stadsdelsbussen i Norrköping.

Du som inte kan eller vill använda Östgötatrafikens app kan köpa biljett på andra sätt. Du kan köpa biljett på webben eller hos försäljningsombud och ladda på ditt färdtjänstkort. Har du frågor om priser och biljetter kontakta Östgötatrafikens kundtjänst på 077-121 10 10.

Medresenär, barn och ledsagare

Du har rätt att ta med dig en medresenär på din färdtjänstresa. Medresenären betalar samma pris som du. Medresenären kan inte betala med periodbiljett.

Du får ta med tre egna barn eller syskon till och med det år de fyller 12 år. Har du en medresenär med dig får du ta med två egna barn eller syskon.

Egna barn som är 0-6 år får åka med gratis. Du behöver meddela oss om du har barn som är 0-6 år och ska åka med i färdtjänsten. Från det år egna barn fyller 7 år betalar barnet samma pris som du.

Läs mer om medresenär och barn på Östgötatrafikens webbplats

Gratis ledsagare på buss och spårvagn (kallas KLED)

Du som har fått färdtjänst har rätt att ta med en gratis ledsagare på alla busslinjer, spårvagnslinjer och pendeltåg som Östgötatrafiken driver. Visa upp ditt färdtjänstkort.

Läs mer om att resa med färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan ta dig till sjuk- och tandvård med buss eller spårvagn kan du ha rätt till sjukresa.
Det är Region Östergötland som ansvarar för sjukresorna. Beställ din sjukresa på 0771-71 10 20.

Läs mer om sjukresor på Vårdguidens webbplats

Läs mer om sjukresor på Östgötatrafikens webbplats

Det är inget krav att ha färdtjänst för att ha rätt till sjukresa.

Resor inom Östergötland

Du kan resa i och mellan kommuner inom Östergötland. När du åker till en annan kommun reser du med anpassade fordon. Resorna sker med byten precis som om du skulle åkt tåg eller buss.

Ring och boka hos beställningscentralen: 077-171 10 20

Resor inom annan kommun utanför Östergötland

Du har också möjlighet att resa inom andra kommuner utanför Östergötland. Antalet resor är begränsat och gäller vid en tillfällig vistelse. Kontakta oss om detta innan du behöver åka. Du beställer sedan resan själv hos ett trafikföretag och betalar hela reskostnaden till chauffören. Kvittot sparas och skickas med en särskild blankett till oss. Kommunen ersätter 70 % av resans kostnad.

Kontakta oss: 011-15 29 07 (vardagar 08.00–12.00)

Riksfärdtjänst utanför Östergötland

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Läs mer om riksfärdtjänst

Om du flyttar från Norrköpings kommun till en annan kommun slutar ditt färdtjänsttillstånd att gälla. Du får ansöka om färdtjänst i den kommun som du flyttar till.

Du kan få resor i annan kommun under en månad i samband med flytt. Du kan få högst 10 enkelresor.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00