Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Vi utreder om du har rätt till riksfärdtjänst utifrån din funktionsnedsättning. Vid varje ansökan utreder vi också vilket resesätt du klarar av.

Riksfärdtjänst är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter. De flesta klarar av att åka tåg om de har en ledsagare med sig.

Om du klarar att åka tåg eller långfärdsbuss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du inte klarar att åka tåg själv, så utreder vi om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare. För dig som har svårt att gå i trappor finns det många tåg utan trappsteg. För dig som sitter i rullstol finns det rullstolslift på många tåg. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget.

Om du har svårt att ta dig till och från tåget kan du beställa stationsledsagning. Om du har svårt att ta dig till och från tåg­stationen kan du ansöka om resor i annan kommun utanför Östergötland.

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

  • Arbetsresor
  • Utbildning
  • Sjukresor

Riksfärdtjänst är övriga resor utanför Östergötland som innebär en resa från en kommun till en annan.

Om du får riksfärdtjänst måste du själv ordna en ledsagare som kan följa med dig. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig med det som personalen på tåget inte kan hjälpa till med. Vi ersätter ledsagarens tågbiljett. Om du inte har någon som kan följa med dig kan du fråga på Frivilligcentralen.

  • Skicka in ansökan senast 3 veckor innan du önskar resa.
  • Skicka in ansökan senast 15 november för julresor.
  • Om du ansöker försent är det inte säkert att vi hinner utreda ansökan och boka tåg- eller bussbiljetter.

Ansök om riksfärdtjänst

Skicka ansökan till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Riksfärdtjänst
601 81 Norrköping

Avgiften för riksfärdtjänst, den så kallade egenavgiften, är cirka 12 kronor per mil oavsett färdsätt. För resor upp till 10 mil är egenavgiften 105 kronor per enkelresa.

Räkna ut ungefär vad din resa kommer att kosta på Riksfärdtjänstens webbplats

På Frivilligcentralen finns personer som kan följa med som ledsagare på resor med allmänna kommunikationer. Om du inte har någon ledsagare som kan följa med dig kan du fråga på Frivilligcentralen.

Ring Frivilligcentralen på telefonnummer 011-15 18 15, måndag, tisdag och torsdag klockan 09.00–12.00 eller via e-post norrkoping@frivilligcentralen.se.

Läs mer om ledsagning på Frivilligcentralens webbplats

Du som har en funktionsnedsättning kan få gratis ledsagning till och från tåget. Du måste beställa ledsagning hos det tågbolag du reser med, senast 24 timmar innan du åker.

Läs mer om ledsagning på SJ:s webbplats

Läs mer om ledsagning på stationsledsagning.se

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00