Marah, biträdande enhetschef

Möt 28-åriga Marah som är en av våra kompetenta sommarvikarier inom vård och omsorg. Hon sommarjobbar just nu som biträdande enhetschef på vård- och omsorgskontoret.

Det bästa med mitt arbete är att min yrkesroll har varierande arbetsuppgifter beroende på vilket ärende jag har ansvar för. När jag får ett ärende som kan kännas svårt att lösa är det spännande att hitta olika vägar för att lösa problemet. Man får mer självförtroende och det skapar mer erfarenheter!

Marah har arbetat inom vård och omsorg sedan 2017, då arbetade hon som vårdbiträde. Där föddes hennes intresse till att i framtiden utvecklas inom vård och omsorg. När hon inte arbetar studerar hon socionomprogrammet på Linköpings universitet.

Hur kommer det sig att du började som biträdande enhetschef?
– Under min utbildning, fick jag välja en praktikplats för att praktisera mig som student. Där fick jag möjlighet att prova på och utveckla praktiskt och socialt arbete ute i olika verksamheter under handledning av en yrkesverksam socialarbetare. Jag har valde att praktisera mig som enhetschef inom särskilt boende. Därifrån fick jag intresset att söka tjänsten till biträdande enhetschef.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Mycket samtal, mycket rutiner och arbetssätt där den ena dagen inte är den andra lik.

– Det ligger ett chefsansvar gentemot vård- och omsorgskontorets olika verksamheter, när ordinarie chefer har ledigt. Då har jag ansvar för all personal över alla enheter i Norrköpings kommun, leder och samordnar vid eventuella krissituationer. Jag fördelar och sätter in resurser till våra brukare enligt SOL. Jag samverkar med sjukvård, socialjour, SOS alarm, polis, Previa och Securitas.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Det bästa med mitt arbete är att min yrkesroll har varierande arbetsuppgifter beroende på vilket ärende jag har ansvar för. Att därmed att få prata med olika personal i olika enheter, höra något nytt varje gång som bildar en ny bild kring situationen, tycker jag är väldigt utvecklande. När jag får ett ärende som kan kännas svårt att lösa är det spännande att hitta olika vägar för att lösa problemet. Man får mer självförtroende och skapar mer erfarenheter.

– Något annat som jag älskar med mitt arbete är att själv bestämma över när jag vill dricka mitt kaffe.

Vilka lärdomar och erfarenheter har ditt arbete gett dig?
– Mitt arbete har gett mig lärdomen att arbeta professionellt med andra professionella yrkesverksamma på flera sätt, såsom kommunikation, att förmedla den ordinarie chefen om händelser i sin enhet. Ytterligare fick jag bättre egenskap i rollen ledarskap och mer förmåga att tänka strategiskt utifrån helhetsperspektiv, samt att vara målinriktad och har kapacitet att fatta beslut.

Vad är ditt tips till andra som funderar på att jobba med vård och omsorg?
– Mitt tips är att jobba från hela hjärtat, vara hjälpsam och att inte knussla med att erbjuda hjälpen om man har makten att ge den, oavsett vart man jobbar.

Beskriv ditt arbete med tre ord?
– Ansvarstagande, struktur och kommunikation.

Är du eller någon du känner intresserad av att jobba som tim- eller semestervikarie?

Här hittar du mer information