Skolutveckling i Norrköping

Skolutveckling i Norrköpings kommun utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter en likvärdig förskola och skola med hög kvalité, där barn och elever lyckas och klarar sina mål.

Alla Norrköpings förskolor och skolor arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan följer upp verksamheten och analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen.

Forsknings- och utvecklingsavdelningen

Forsknings- och utvecklingsavdelningen (FoU) är en del av utbildningskontoret, de bidrar till förskole- och skolutvecklingen i kommunen och samarbetar med kommunens alla förskolor och skolor, med universitet och andra avdelningar på utbildningskontoret.

På FoU-avdelningen finns strateger, verksamhetsutvecklare, utvecklingslärare, samordnare och statistiker, som:

  • kvalitetssäkrar det systematiska kvalitetsarbetet genom att bidra med underlag, stödja och följa upp.
  • ger verksamheterna olika perspektiv och utvecklar professionalitet genom att bistå med underlag för förskole- och skolutveckling.
  • har ett nära samarbete med utbildningskontorets övriga avdelningar och Linköpings universitet.