Gör karriär och utvecklas

Grunden för att kunna fullfölja kommunens uppdrag är våra medarbetare. Våra medarbetare behöver vara både engagerade och kompetenta. I takt med att verksamheternas behov förändras, behöver också medarbetarnas kompetens utvecklas. Som medarbetare i Norrköpings kommun utvecklar du din kompetens på flera sätt.

Introduktion

För att få de bästa förutsättningarna redan från start erbjuds du som ny medarbetare i Norrköpings kommun olika introduktioner. Det kan till exempel vara en introduktion under en halvdag där du får en övergripande bild av kommunen. På samma sätt får du även en introduktion till det kontor du ska arbeta för.

Individuell utvecklingsplan

Som medarbetare har också rätt till kompetensutveckling. Tillsammans med din chef arbetar du fram en individuell utvecklingsplan där ni bestämmer vad du behöver för att utvecklas och bidra till arbetsplatsen.

Kunskap och kompetens på flera sätt

Du kan utveckla din kompetens genom bland annat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de människor du möter i arbetet. Kompetens ökas också via kommunens olika kompetensutvecklingsinsatser eller genom att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats inom kommunen.

Yrkesambassadör – när du är extra stolt över ditt yrke

Vi vill att alla medarbetare i Norrköpings kommun ska vara ambassadörer för sitt yrke och sin arbetsplats. Är du extra intresserad av detta finns möjligheten att bli yrkesambassadör. Som yrkesambassadör får du delta i både interna och externa aktiviteter där Norrköpings kommun marknadsförs som arbetsgivare.