Mer än ett jobb

Få mer än ett jobb

Norrköpings kommun är en arbetsplats för kompetenta, nyfikna människor som vill ha något mer än ett jobb. Det finns många anledningar att välja att jobba i Norrköpings kommun.

Framtidstro i ett växande Norrköping

Norrköping är en kommun som vibrerar av expansionskraft, kultur, kreativitet, kunskap och upplevelser. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken och alla byggprojekt som den för med sig. Allt fler företag väljer att etablera sig här och varje dag växer vi med nya invånare. Framtidsperspektivet innebär fantastiska möjligheter för vår kommun.

Läs mer om vad som händer i Norrköping

Ett meningsfullt arbete som skapar livskvalitet

I Norrköpings kommun arbetar drygt 11 000 medarbetare som varje dag skapar en bättre vardag för kommuninvånarna. Här är du med och skapar välfärden. Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet och uppskattning för sitt arbete. Tillsammans gör vi stor nytta – och vi gör det bra!

En modern och innovativ kommun

  • Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats.
  • Vi ger oss själva chansen att tänka, lära nytt och bli bättre, både som människor och som organisation.
  • Vi värnar om vår närmiljö och om varandra, där ett hållbarhetsperspektiv präglar allt vi gör.
  • Digitaliseringen ger oss stora möjligheter, och för oss är det prioriterat att ta fram digitala lösningar som förenklar vardagen för invånare, näringsliv, besökare och medarbetare.
  • Vi arbetar med tillitsbaserad styrning. Det är vår vilja att alla medarbetare ska kunna känna sig delaktig och att man kan vara med och påverka hur den egna verksamheten utförs.

Möjligheter att utvecklas och göra karriär

Norrköpings kommun är en stor arbetsgivare med många olika verksamheter där det finns flera intressanta jobb och spännande utvecklingsmöjligheter. Som anställd i Norrköpings kommun finns det goda förutsättningar att utvecklas, både personligt och professionellt.

En trygg anställning med balans i livet

Vi trivs med gemenskapen och känner trygghet i vår vardag. Norrköpings kommun är en pålitlig och stabil arbetsgivare med bra arbetsvillkor, förmåner och gott ledarskap. Att ha balans mellan arbete och fritid tycker vi är viktigt och vi arbetar aktivt för god hälsa hos alla medarbetare.