Avfallsförebyggande projektet Skrota Skräpet startar i Silverringen

Publicerad

Nu skrotar vi skräpet! Det bästa avfallet är ju såklart det som aldrig uppstår. Det är kanske inte rimligt att tro att vi ska kunna bli av med allt avfall, men det finns mycket vi kan göra för att minska avfallsmängderna. Nu startar projektet Skrota Skräpet där Silverringens äldreboende är först ut!

Avfallstrappan. På det översta trappsteget står det "förebyggande åtgärder". Två personer visar hur de till exempel lånar av varandra istället för att köpa nytt. På trappstegen efter kommer återanvändning, materialåtervinning, energi-återvinning och deponering.

Avfallstrappan. På det översta trappsteget finns "förebyggande åtgärder" – det är vad projektet Skrota Skräpet fokuserar på. På trappstegen efter kommer återanvändning, materialåtervinning, energi-återvinning och deponering.

Minska avfall genom att låna, laga, dela och återbruka

Det bästa avfallet är ju såklart det som aldrig uppstår. Det är kanske inte rimligt att tro att vi ska kunna bli av med allt avfall, men det finns mycket vi kan göra för att minska avfallsmängderna. Framförallt genom att förebygga att avfall skapas. Vi kan till exempel återbruka produkter i större utsträckning, låna och dela saker istället för att köpa eget, och laga och reparera produkter istället för att slänga.

Tips för en klimatsmart vardag är en webbsida på norrkoping.se där du bland annat kan läsa mer om möjligheterna att låna saker i Norrköping.

Projektet Skrota Skräpet startar på fredag den 20 oktober

Under hösten startar Norrköpings kommun upp projekt Skrota Skräpet. Syftet är att inspirera kommunala kontor och bolag att minska sina avfallsmängder. Som ett första steg genomförs en pilotverksamhet på Silverringens äldreboende där enheten med stöttning av projektledare Alma Sönne kommer att arbeta med ett antal åtgärder för att minska enhetens avfallsmängder. På fredag 20 oktober är det kick off då personalen kommer att få fundera över var de stora avfallsmängderna uppstår för att i nästa steg fundera på nya rutiner eller åtgärder för att kunna minska avfallsmängderna. Inför kick offen har enhetens avfallsmängder vägts under en period och efter genomförda åtgärder kommer avfallsmängderna att mätas på nytt för att förhoppningsvis kunna visa på en minskning.

Pilotprojektets erfarenheter sprids vidare genom checklistor

Silverringens erfarenheter kommer sedan att spridas vidare till övriga kommunorganisationen. Inom ramen för projektet kommer det även att tas fram tre olika checklistor för hur en enhet kan arbeta avfallsförebyggande – en riktad till förskolan, en till omsorgen och en till administration. Även dessa kommer att spridas vidare och förhoppningsvis inspirera övriga organisationen till att minska sitt avfall.

Samverkan mellan kommunala kontor, Hyresbostäder, Nodra och internationellt

Projektet som är en samverkan mellan Ekologisk hållbarhet på samhällsbyggnadskontoret, vård- och omsorgskontoret, kommunstyrelsens kontor, Hyresbostäder och Nodra, ligger helt i linje med kommunens avfallsplanemål om att minska kommunens avfallsmängder med 10 procent. Projektet ingår även som en del i det kommunala partnerskapet med staden Bihac i Bosnien-Hercegovina.