Tips på klimatsmart vardag

Här hittar du tips på vad du kan göra för att bli lite mer klimatsmart i din egen vardag:

Välj mer vegetariskt, handla ekologiskt och lokalproducerat, minska ditt matsvinn

Maten har en stor klimatpåverkan. Genom att äta mer vegetabilier kan du minska ditt klimatavtryck. På Världsnaturfondens webbplats kan du läsa mer om hållbar och hälsosam mat samt testa din måltid ur ett klimatperspektiv.

Mat, jordbruk och hållbar utveckling (wwf.se)

Gå , cykla och åk kollektivt när du kan

Det flesta resor är korta inom Norrköping. Du kan genom att cykla eller gå bidra till en renare och friskar luft, mindre buller och trängsel om bilresor byts ut mot mer hållbara alternativ.

Så här kan du cykla i Norrköping (visit.norrkoping.se)

Så här åker du kollektivt med Östgötatrafiken (ostgotatrafiken.se)

Shoppa hållbart, återbruka och dela på saker

Var kreativ och välj med omsorg när du skaffar saker så bidrar du enkelt till ett mer en mer hållbar värld, istället för att nöta på den. Köp second hand, reparera och dela på saker. Det finns många vägar till ett smartare liv.

Låna, byt och dela på saker

Ta chansen att låna, byt och dela! Här hittar du delningsinitiativ i Norrköping:

På Sveriges Konsumenters webbplats hittar du fler tips på hållbar shopping.

Konsumera hållbart (sverigeskonsumenter.se)

Gör hållbara placeringar av kapital

Vilken bank du väljer och var du placerar dina pengar kan göra en stor skillnad för miljön. På Fair Finance Guide kan du se hur din bank ligger till i bankernas ranking kring hållbarhet. Du kan också investera i hållbara fonder, det vill säga fonder som exempelvis undviker fossila bränslen eller placerar i mer hållbara lösningar som solenergi.

fairfinanceguide.se

 

På naturskyddsföreningens webbplats kan du läsa mer om grönt sparande och hållbara placeringar.

Frågor och svar om grönt sparande och hållbara investeringar (naturskyddsforeningen.se)

Skydda dig mot värmeböljor och översvämningar

Att vara klimatsmart handlar även om att anpassa sig till det nya klimatet, exempelvis kan en ökad medeltemperatur och värmeböljor orsaka hälsoproblem. Här kan du få tips på hur du kan skydda dig:

Hälsoeffekter av värmeböljor (folkhalsomyndigheten.se)

Ett förändrat klimat ökar också risken för bland annat översvämningar, åska och skogsbränder. Här får du tips om hur du kan minska risken för skador på din fastighet - det sparar pengar och minskar ditt klimatavtryck:

Klimatanpassning- skydda ditt hus (lansforsakringar.se)

Gratis energi- och klimatrådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning från kommunens energi- och klimatrådgivare. De kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor eller verkar. Du kan bland annat få råd om:

  • värmesystem
  • solenergi
  • energieffektivt byggande
  • elanvändning, priser och avtal
  • fönsterbyte
  • tilläggsisolering
  • ventilation
  • belysning
  • aktuella bidrag, stöd och energideklarationer.

Energi- och klimatrådgivning

 

På Hallå Konsument hittar du fler tips på en hållbarare vardag.

Miljö och hållbarhet (hallakonsument.se)

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret