Hållbar utveckling

Norrköpings kommun har ställt sig bakom Agenda 2030 och de globala målen vilket innebär att all kommunal verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om hur Norrköpings kommun arbetar utifrån de tre dimensionerna; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Hållbar utveckling definieras oftast som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling delas upp i tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilka utgör varandras förutsättningar. Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Hållbara Norrköping