Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Ekonomisk hållbarhet innebär att använda och ta vara på både mänskliga och materiella resurser på ett bra, rättvist och jämlikt sätt exempelvis genom bra arbetsförhållanden, återanvändning av produkter och hushållning med ändliga resurser så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. En ekonomi som är ekonomisk hållbar bidrar inte till negativa konsekvenser för varken människan eller miljön.