Ekologisk hållbarhet

För att nå upp till Norrköpings kommuns vision om att bli en av Sveriges miljöfrämsta kommuner krävs ett långsiktigt och strukturerat miljö-, energi- och klimatarbete. Att ta hänsyn till miljön handlar om att ta hänsyn till jordens alla ekosystem, det vill säga marken, jorden, vattnet och alla levande organismer. I ett miljömässigt hållbart Norrköping bevaras dessa ekosystem och dess funktioner som exempelvis mat- och energiproduktion, tillhandahållande av rent vatten, möjlighet till rekreation och bevarande av biologisk mångfald även långsiktigt.