Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Riktlinjer

Riktlinjer beskriver hur något ska göras. Det vanliga är att beslut om riktlinjer tas i tjänstemannaorganisationen men det finns även riktlinjer som har beslutats av nämnd.

Det finns många riktlinjer i kommunen och de är grupperade ämnesvis.

Administration

Ekonomi- och finansverksamhet

Ansökan om medel ur Fonden för forskning och utveckling Pdf, 144 kB.

Attestreglemente och tillämpning av reglementet Pdf, 54 kB.

Avskrivning av materiell anläggningstillgång Pdf, 297.4 kB.

Avtal eller bidrag? Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationer Pdf, 136.3 kB.

Behörighet att ingå avtal Pdf, 45.5 kB.

Beredningsgruppens arbete i Fonden för forskning och utveckling Pdf, 223.1 kB.

Beslut avseende Fonden för forskning och utveckling Pdf, 28.8 kB.

Borgenspolicy Pdf, 55.8 kB.

Direktupphandling Pdf, 2.6 MB.

Ekonomistyrning Pdf, 43.2 kB.

Finansinstruktion Pdf, 451.7 kB.

Fonden för forskning och utveckling Pdf, 250.7 kB.

Fordringsbevakning Pdf, 45.6 kB.

Giftfritt byggande
Pdf, 478.6 kB.
Komplettering till Riktlinje för upphandling och inköp inom området miljöhänsyn och byggvaror

Intern styrning och kontroll Pdf, 338.8 kB.

Intern styrning och kontroll Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Pdf, 150 kB.

Kommunstyrelsens bidragsbestämmelser för uppdragsbidrag Pdf, 198.4 kB.

Kort som betalningsmedel i Norrköpings kommunkoncern Pdf, 153.4 kB.

Mottagande av donationer Pdf, 36.2 kB.

Policy avseende betalningar av leverantörsfakturor Pdf, 58.1 kB.

Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet Pdf, 252 kB.

Riktlinje för kommunkoncernens kapitalförvaltning Pdf, 369.7 kB.

Sociala investeringsfonden Pdf, 483.1 kB.

Tjänsteresor Pdf, 159.5 kB.

Upphandling och inköp Pdf, 181.2 kB.

Internationellt

Omsorg

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Överförmyndarenheten

Utbildning

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg Pdf, 538.4 kB.

Godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorg- familjedaghem Pdf, 183.9 kB.

Godkännande av och bidrag till fristående förskolor Pdf, 264.4 kB.

Hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning Pdf, 333.6 kB.

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, förskola Pdf, 432.2 kB.

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, grundskola Pdf, 464.2 kB.

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Pdf, 267.3 kB.

Handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal service Pdf, 994.6 kB.

Kost och måltider i förskola och skola Pdf, 902.9 kB.

Kommunens arbete med saknade barn Pdf, 322.1 kB.

Misstanke om missbruk eller kriminellt beteende för barn och unga mellan 10-20 år

Politisk information och besök i Norrköpings kommunala förskolor och skolor Pdf, 933.4 kB.

Norrköpings kommuns förskolor Pdf, 70 kB.

Fritidshem 6-12 år Pdf, 194.9 kB.

Likvärdig förskoleklass Pdf, 185.2 kB.

Skolval och skolplacering i grundskola Pdf, 255 kB.

Sponsring och mottagande av gåvor i skolan och förskolan Pdf, 53.2 kB.

Studier vid utlandssvensk gymnasieskola Pdf, 190.7 kB.

Tilläggsbelopp Pdf, 482.4 kB.

Överklagan av beslut fattat inom utbildningsväsendet Pdf, 149.5 kB.

Flaggning vid saltängsbron, stadshuset och rådhuset Pdf, 322 kB.

Folkhälsa