Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Riktlinjer

Riktlinjer beskriver hur något ska göras. Det vanliga är att beslut om riktlinjer tas i tjänstemannaorganisationen men det finns även riktlinjer som har beslutats av nämnd.

Det finns många riktlinjer i kommunen och de är grupperade ämnesvis.

Attestreglemente och tillämpning av reglementet Pdf, 54 kB.

Avskrivning av materiell anläggningstillgång Pdf, 297.4 kB.

Avtal eller bidrag? Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationer Pdf, 136.3 kB.

Borgenspolicy Pdf, 55.8 kB.

Direktupphandling Pdf, 263.8 kB.

Ekonomistyrning Pdf, 197.6 kB.

Instruktion för kommunkoncernens finansverksamhet Pdf, 440.4 kB.

Norrköpings fond för forskning och utveckling Pdf, 250.7 kB.

Fordringsbevakning Pdf, 45.6 kB.

Giftfritt byggande
Pdf, 478.6 kB.
Komplettering till Riktlinje för upphandling och inköp inom området miljöhänsyn och byggvaror

Intern styrning och kontroll Pdf, 338.8 kB.

Intern styrning och kontroll Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Pdf, 150 kB.

Kommunstyrelsens bidragsbestämmelser för uppdragsbidrag Pdf, 198.4 kB.

Socialnämndens bidragsbestämmelser för uppdragsbidrag Pdf, 389.8 kB.

Kort som betalningsmedel i Norrköpings kommunkoncern Pdf, 153.4 kB.

Mottagande av donationer Pdf, 36.2 kB.

Policy avseende betalningar av leverantörsfakturor Pdf, 58.1 kB.

Riktlinje för god ekonomisk hushållning Pdf, 309.9 kB.

Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet Pdf, 211.6 kB.

Riktlinje för kommunkoncernens kapitalförvaltning Pdf, 369.8 kB.

Sociala investeringsfonden Pdf, 483.1 kB.

Tjänsteresor Pdf, 159.5 kB.

Riktlinje för upphandling och inköp Pdf, 299.6 kB.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping