Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Social hållbarhet

Norrköpings kommun tar i sin vision ansvar för en socialt hållbar framtid och främjar livskvalitet och gemenskap genom att skapa förutsättningar för kunskap, kreativitet, upplevelser och stolta miljöer. Ett socialt hållbart Norrköping är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.